Shadow

Mu bucuruzi ikirango gifite akamaro gakomeye

Ni iby’agaciro ariko ni n’umuzigo ku bigo bicyiyubaka mu bucuruzi kuko byo nta mazina akomeye yabyo azwi muri rubanda, ibintu bituma ibicuruzwa cyangwa serivisi byabyo bitizerwa n’abaguzi.

Kubaka izina ukizerwa n’abaguzi ku isoko biterwa n’ubuziranenge buzwi ku bicuruzwa utanga, bituma n’ikirango cyabyo kimenyekana kandi binajyana n’uburambe. Ni yo mpamvu uzabona umuntu ajya kugura igicuruzwa akabanza kureba ikirango kiriho. Nubwo igicuruzwa cyaba kitujuje ubuziranenge ariko ikirango kiriho kizwi gishobora kugurwa, icyujuje ubuziranenge gifite ikirango kitazwi ntikigurwe.

Ku bigo bito n’ibiciritse bikeneye kugira ikirango kizwi, haracyari imbogamizi zinyuranye nk’uko bisobanurwa n’abazi iby’umutungo bwite mu by’ubwenge birimo n’ikirango.

Umunyamategeko mu by’umutungo bwite mu by’ubwenge, Mugengangabo Jean Nepomuscène, avuga ko ubumenyi n’ubushobozi buke bikiri imbogamizi ku bigo bito n’ibiciriritse mu rugendo rwo kubaka ikirango kizwi, nk’umutungo wabifasha kugira izina mu bucuruzi.

Ati “Imbogamizi zihari ku bigo bito n’ibiciriritse n’izigendanye n’ubumenyi buke, kubera ko abantu badafite amakuru ahagije ku bibafitiye akamaro cyangwa se batabihugurwamo kugira ngo bamenye aho bashobora gukura amahirwe babyaza umusaruro.”

Mugengangabo avuga ko hari n’imbogamizi y’ubushobozi buke kuri ibyo bigo mu bijyanye no kugikora cyangwa kukibungabunga.

Ati “Ikindi ni ubushobozi buke bwo kuba wenda umuntu yakora ikirango, kucyandikisha no kukirengera. Nabyo hari igihe bisaba ko haba hari amikoro.”

Ikirango gifite akamaro gakomeye

ESE URWIBUTSO – Rwanda Association of Manufactures

Rwiyemezamirimo Sina Gérard ahamya ko, uko ibicuruzwa bya Entreprise Urwibutso ye bidashobora kwiganwa n’ubonetse wese kuko biba bifite ikirango.

Ubusanzwe igicuruzwa kiriho ikirango kizwi kiba cyarandikishijwe. Mu Rwanda, ibicuruzwa na serivisi byandikishwa mu Rwego rw’Igihugu rushinzwe Iterambere, RDB.

Sina avuga ko kuba ibicuruzwa bye bitandukanye biba byanditswe bituma bitekana ku buryo bitakwiganwa.

Ati “Buri gicuruzwa cyose kiba cyanditswe muri RDB. Ibindi [tujyana hanze] nabyo biba byanditseyo ku buryo bitanga icyizere cy’uko isoko ufite ritapfa kuvanwaho n’ubonetse wese. Ntabwo umuntu wese yaza acyigana cyangwa ngo acyiyitirire ngo bishoboke.”

Uyu mugabo uri mu bafite izina rikomeye haba mu Rwanda no mu mahanga ahumuriza abafite ibigo bito n’ibiciriritse, ababwira ko kubigeraho “bidahenze”.

Uretse kurinda umutekano w’ibicuruzwa, umunyamategeko Mugengangabo yavuze ko ikirango kinagira uruhare runini mu gutandukanya ibicuruzwa by’ikigo runaka n’iby’ikindi, kucyegurira abandi mu gihe runaka bakakwishyura, kucyifashisha waka inguzanyo muri banki n’ibindi.

Hasobanurwa ko ikirango cy’ubucuruzi gishobora kuba inyuguti, imibare cyangwa byombi bigahuzwa, igishushanyo, amashusho, amabara cyangwa amajwi.

Umuyobozi ushinzwe ubucuruzi n’ishoramari muri Minicom, Kajangwe Antoine, avuga ko ari byiza kwandikisha ibirango by’ubucuruzi anakangurira abafite ibigo bito n’ibiciriritse gukoresha amahirwe ari mu kubyandikisha; kandi bakagana iyo minisiteri cyangwa izindi nzego igihe hari aho ibirango byabo byiganywe cyangwa bigakoreshwa nta burenganzira bwatanzwe na nyirabyo.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *