Avuga ko benshi bakunze kubyitiranya nyamara bitandukanye, ati : “Iyo utegeka ntabwo bisaba kugira icyo wumvikana n’uwo utegeka, uravuga uti ‘haguruka, genda, kata ca aha, ukamukoresha nk’ukoresha indogobe, ariko iyo uri umuyobozi babandi uyoboye hari uko mubyumvikanaho, hari uko mubijyanamo, hari uko babyemera, hari ni uko baba bavuze ngo ariko watuyoboye ?”

Ati “No mu nsiguro ntabwo asa, kandi imisemburo afite mu nyumvire y’Abanyarwanda ntabwo ari imwe, ubundi ntuyobora umuntu mutari kumwe”.

Avuga kandi ko n’isano iri hagati y’imiyoborere, umuturage na demokarasi atari imwe mu busobanuro bw’amagambo yombi.

Igisubizo.com