Shadow

Inkingi 4 zigize umurimo uhesha agaciro umukozi.

Mu gihe kuri ubu kimwe mu bihangayikisha urubyiruko, cyane cyane ururangiza amashuri, ari ukubona akazi, ni byiza ko buri wese cyane cyane abakoresha, yumva neza ko umukozi atabereyeho gusa gukora agahembwa agataha, ko ahubwo n’umurimo akora ugomba kumuhesha agaciro.

Image result for bonne condition de travailler

Umurimo uhesha umukozi agaciro ni rimwe mu mahame ashyirwa imbere n’Umuryango Mpuzamahanga w’Umurimo. Umuntu ashobora kwitwa ko akora, ariko mu by’ukuri akazi akora katamugeza aho yakagombye kugera, ngo kanamuheshe ibikenerwa by’ingenzi afiteho uburenganzira. Nta muntu ukora ibintu bidafite inyungu, kereka ari umukorerabushake., ariko na none inyungu ntigendera ku mushahara gusa.

Umurimo kugira ngo witwe ko uhesha umukozi agaciro, hagenderwa ku nkingi 4.

1.Umushahara ukwiye: Umusaruro w’amafaranga watuma umukozi abaho kimuntu;bivuze ko yabasha kwibonera ibikenerwa by’ibanze. Umukozi yakagombye kubasha kurya gatatu ku munsi kandi arya indyo yuzuye, agatura ahantu heza, akambara, akivuza, ibi kandi akabasha no kubikorera umuryango we, ndetse akanabasha kurihira abana amashuri.

2.Uburyo umurimo ukorwamo n’aho ukorerwa: Umuntu ashobora gukorera amafaranga menshi ariko nayo akaza ari indyankurye, ari amafaranga azatuma nyir’ukuyakorera asaza cyangwa agapfa imburagihe nta kintu abashije kwigezaho. Mu mabwiriza yashyizweho n’Umuryango Mpuzamahanga w’Umurimo, bivugwa ko amasaha umukozi agomba gukora ari umunani. N’ubwo umurimo ari ingenzi, ariko siwo byose. Ibi bivuze ko hari n’izindi nshingano umukozi aba afite agomba kuzuza iwe. Ntiwakora umurimo, ngo wibagirwe umuryango wawe no kuruhuka. Ubundi ngo amasaha y’umunsi uko ari 24, yagabanywamo gatatu : amasaha umunani yo gukora, umunani yo kwiyitaho no kwidagadura, n’andi umunani yo kuruhuka.

3.Uburenganzira ku kazi : Umurimo utandukanye n’ubucakara. Akazi ntabwo ari impuhwe ahubwo umukozi ahuzwa n’umukoresha n’uko amuzaniye imbaraga n’ubwenge bwe, nawe bagasezerana kumuhemba. Umukozi si umugaragu. Uburenganzira bwa mbere umukozi agomba guhabwa ni ukugira ijambo ku kazi , uburenganzira bwo kujya mu mashyirahamwe (za sendika), no kugira uruhare mu byemezo bimureba.

4.Uburenganzira ku bwiteganyirize n’ubwishingizi : Ubusanzwe umukozi atungwa n’umushahara akura mu kazi. Nyamara hari igihe ashobora kugira impanuka y’akazi, kugira uburwayi, gusaza agashyirwa muri Pension, kubyara ari umugore,… Ubundi ubusanzwe icyo gihe umukozi aba adakora, bivuze ko atahembwa, muri ibyo bihe aba akwiye kugobokwa nibyo yarizigamiye cyangwa yariteganyirijeguhabwa no mubihe by’amage akagobokwa n’ubwishingizi.

Muri ibi bihe  turimo ni byiza ko abakoresha bazirikana ko abakozi babo aribo  soko bavomaho byumvikane  ko badahari byagorana kugera ku ntego,uziko n’imashini zikoreshwa mu ruganda zikoreshwa n’abantu. Niba ukeneye inyungu ha agaciro umukozi wawe nawe mukozi wubahe umukoresha kandi utange umusaruro. mwembi murebe mu cyerekezo kimwe cyo kunguka (win win).

IGISUBIZO.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *