Shadow

Abo Turibo

Igisubizo mu ntego yo kuba umuyoboro w’Iterambere

 Ni urubuga rw’iterambere ry’ibikorwa binyuze mu gusakaza amakuru anyuranye.

Dutanga amakuru anyuranye mu bwigenge busesuye, nta rwego cyangwa umurongo w’ibitekerezo twegamiyeho. Icyo tugambiriye ni ukugera ku ntego z’ibyifuzwa, umuherekeza w’iterambere ry’ibikorwa byawe.

Hamwe natwe, Menya ibibera hirya no hino mu Rwanda n’ahandi hose ku isi,
Tanga amakuru,Sangiza abandi ubumenyi;ibyo uzi, uko wumva ibintu n’uko utekereza,
Sobanura, Umenyekanishe ibyo ukora wifashishije uru rubuga.

Email: igisubizonews@gmail.com

Twishimiye gufatanya namwe, murakoze!